دکتر دکتر ثمانه رخ گیره

کد نظام پزشکی : 61311

دکتر دکتر ثمانه رخ گیره
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 233

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.