دکتر دکتر محبوبه شیرازی

کد نظام پزشکی : 88988

دکتر دکتر محبوبه شیرازی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 240

آدرس : تهران - تهران: شهرک غرب - خیابان ایران زمین شمالی - روبروی فرهنگسرای ابن سینا


تلفن های تماس :

02143019

هم
درد
اول
.
.
.