دکتر دکتر سیده مژگان قلندرپور

کد نظام پزشکی : 33463

دکتر دکتر سیده مژگان قلندرپور
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 419

آدرس : تهران - تهران: میدان راه آهن- میدان بهداری- بیمارستان بهارلو


تلفن های تماس :

021 5565 8500

هم
درد
اول
.
.
.