دکتر دکتر مریم عزیزی نژاد

کد نظام پزشکی : 91062

دکتر دکتر مریم عزیزی نژاد
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 20

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6


تلفن های تماس :

02129121070

02122980082

هم
درد
اول
.
.
.