دکتر دکتر نیلا طبسی

کد نظام پزشکی : 58425

دکتر دکتر نیلا طبسی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 222

آدرس : تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا


تلفن های تماس :

021-47241000

هم
درد
اول
.
.
.