دکتر دکتر آویز رحیم زاده

کد نظام پزشکی : 29143

دکتر دکتر آویز رحیم زاده
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 75

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6


تلفن های تماس :

02129121060

02129121070

هم
درد
اول
.
.
.