دکتر علی اکبر سیاری

کد نظام پزشکی : 62066

دکتر علی اکبر سیاری
تهران پزشک فوق تخصص داخلی گوارش و کبد تعداد بازدید : 143

آدرس : تهران - تهران - شریعتی - روبرو ظفر - بن بست امانی - پلاک 2 -طبقه 3- واحد 6


تکمیلیهم
درد
اول
.
.
.