دکتر دکتر پریسا هاشمی

کد نظام پزشکی : 97567

دکتر دکتر پریسا هاشمی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 24

آدرس : تهران - تهران: خیابان قزوین ،دوراهی قپان میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان


تلفن های تماس :

021 5517 6813

هم
درد
اول
.
.
.