دکتر سعید موسوی زاده جزائری

کد نظام پزشکی : 27834

دکتر سعید موسوی زاده جزائری
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 14

آدرس : تهران - تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا


تلفن های تماس :

021-47241000

هم
درد
اول
.
.
.