دکتر دکتر فریبا خطیر

کد نظام پزشکی : 35474

دکتر دکتر فریبا خطیر
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 18

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، پلاک 21


تلفن های تماس :

021-71062000

هم
درد
اول
.
.
.