دکتر زهرا وکیل ازاد

کد نظام پزشکی : -

دکتر زهرا وکیل ازاد
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 403

آدرس : تهران - تهران: خیابان قزوین ،دوراهی قپان میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان


تلفن های تماس :

021 5517 6813

هم
درد
اول
.
.
.