دکتر دکتر رضا عرفانیان عظیم زاده

کد نظام پزشکی : 61324

دکتر دکتر رضا عرفانیان عظیم زاده
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 275

آدرس : تهران - تهران: تهران- خیابان انقلاب - ابتدای خیابان سعدی شمالی


تلفن های تماس :

021 6634 3352

هم
درد
اول
.
.
.