دکتر مسعود صابری

کد نظام پزشکی : 23988

دکتر مسعود صابری
تهران پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب تعداد بازدید : 42

آدرس : تهران - تهران - خیابان فرشته - مریم شرقی - پلاک 47


تلفن های تماس :

02126204762

02126292134

02126204797

02126204346

هم
درد
اول
.
.
.