دکتر دکتر سیدحمید حسینی نائینی

کد نظام پزشکی : 42901

دکتر دکتر سیدحمید حسینی نائینی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 13

آدرس : تهران - تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز) ، ساختمان پزشکان ایران پزشک


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۶۶۳۳۱

۰۲۱-۸۸۷۶۶۳۶۰


متخصص گوش حلق و بینی\nفوق تخصص گوش، حلق و بینی و جراحی زیبایی بینیهم
درد
اول
.
.
.