دکتر داود یزدانی پور

کد نظام پزشکی : 54454

دکتر داود یزدانی پور
تهران پزشک عمومی تعداد بازدید : 57

آدرس : تهران - اردبیل - خیابان آیت اله کاشانی - کوچه شهید دیده بان - پلاک 15


تلفن های تماس :

(۰۴۵۱) ۲۲۳۰۹۹۱

هم
درد
اول
.
.
.