دکتر دکتر  متین قاضی زاده

کد نظام پزشکی : 3194

دکتر دکتر متین قاضی زاده
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 109

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی - بیمارستان آیت الله طالقانی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۳۰۳۱۱۱۱


شنبه از ساعت 8:00هم
درد
اول
.
.
.