دکتر دکتر علی کوهی

کد نظام پزشکی : 125228

دکتر دکتر علی کوهی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 37

آدرس : تهران - تهران\nخیابان انقلاب (دروازه دولت)- ابتدای خیابان سعدی بیمارستان امیراعلم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۰

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۲

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۴

هم
درد
اول
.
.
.