دکتر دکتر احمد دانشی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر احمد دانشی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 6

آدرس : تهران - ستارخان - خیابان نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول اکرم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۵۱۷۳۴۱

۰۲۱-۶۶۵۱۷۳۴۲

هم
درد
اول
.
.
.