دکتر دکتر حامد امامی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر حامد امامی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 40

آدرس : تهران - انتهای بلوار کشاورز -خیابان دکتر قریب - بیمارستان امام خمینی - درمانگاه گوش و حلق و بینی ساختمان شماره 2 ولیعصر


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۱۱۹۰


یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 3 الی 8 عصر\nدوشنبه ها صبح از ساعت 10 الی 2هم
درد
اول
.
.
.