دکتر دکتر عبدالحمید حسین نیا

کد نظام پزشکی : 3191

دکتر دکتر عبدالحمید حسین نیا
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 65

آدرس : تهران - تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید کیایی(قاسم آباد)، خیابان انصارالحسین بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

هم
درد
اول
.
.
.