دکتر دکتر خسرو شمسی

کد نظام پزشکی : 79100

دکتر دکتر خسرو شمسی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 38

آدرس : تهران - تهران، صادقیه، کاشانی، نبش گلستان شمالی، ساختمان پزشکان، بلوک ?، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۴۴۰۷۰۳۸۵


دوره های گذرانده شده :
جراح گوارش، تیروئید و غدد داخلی، پستان سرطانی و ترمیمیهم
درد
اول
.
.
.