دکتر دکتر زهرا سعادتی

کد نظام پزشکی : 58946

دکتر دکتر زهرا سعادتی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 27

آدرس : تهران - تهران، پاسداران، نبش گلستان نهم،پلاک ???، واحد ??


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۷۶۶۸۵۳

۰۲۱-۲۲۷۶۱۶۰۰

هم
درد
اول
.
.
.