دکتر دکتر محمد محسن مغاری

کد نظام پزشکی : 88849

دکتر دکتر محمد محسن مغاری
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 27

آدرس : تهران - تهران ، خیابان پاسداران ، نبش بوستان سوم ، مجتمع سیمرغ ، طبقه سوم ، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۵۵۳۷۷۴

هم
درد
اول
.
.
.