دکتر دکتر محمدرضا نیک شعار

کد نظام پزشکی : 55098

دکتر دکتر محمدرضا نیک شعار
تهران پزشک فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال) تعداد بازدید : 176

آدرس : تهران - تهران، ضلع شمال شرقی میدان ونک، خیابان شهید صانعی پلاک ??


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۷۹۶۱۶

هم
درد
اول
.
.
.