دکتر دکتر ناهید نفیسی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر ناهید نفیسی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 34

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.