دکتر دکتر اعظم خراسانی

کد نظام پزشکی : 72808

دکتر دکتر اعظم خراسانی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 365

آدرس : تهران - تهران: خیابان قزوین ،دوراهی قپان میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان


تلفن های تماس :

02155176813

هم
درد
اول
.
.
.