دکتر دکتر کوروش قنبرزاده

کد نظام پزشکی : 55862

دکتر دکتر کوروش قنبرزاده
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 184

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی


تلفن های تماس :

02155630553

هم
درد
اول
.
.
.