دکتر دکتر نادر غضنفری

کد نظام پزشکی : 88667

دکتر دکتر نادر غضنفری
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 304

آدرس : تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا


تلفن های تماس :

021-47241000

هم
درد
اول
.
.
.