دکتر دکتر سید حمزه موسوی

کد نظام پزشکی : 53903

دکتر دکتر سید حمزه موسوی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 163

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.