دکتر دکتر ماهرخ دائمی

کد نظام پزشکی : 64752

دکتر دکتر ماهرخ دائمی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 342

آدرس : تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا


تلفن های تماس :

021-47241000

هم
درد
اول
.
.
.