دکتر دکتر حمیدرضا زمانی

کد نظام پزشکی : 63271

دکتر دکتر حمیدرضا زمانی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 54

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، پلاک 21


تلفن های تماس :

021-71062000

هم
درد
اول
.
.
.