دکتر دکتر شاهرخ قاضی زاده

کد نظام پزشکی : 48446

دکتر دکتر شاهرخ قاضی زاده
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 15

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی


تلفن های تماس :

02155630553

هم
درد
اول
.
.
.