دکتر دکتر شهریار حدادی ابیانه

کد نظام پزشکی : 72194

دکتر دکتر شهریار حدادی ابیانه
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 38

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی


تلفن های تماس :

021 5563 0553

هم
درد
اول
.
.
.