دکتر دکتر مسعود ناری قمی

کد نظام پزشکی : 82191

دکتر دکتر مسعود ناری قمی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 86

آدرس : تهران - تهران: شهرک غرب - خیابان ایران زمین شمالی - روبروی فرهنگسرای ابن سینا بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهمن


تلفن های تماس :

02143019

هم
درد
اول
.
.
.