دکتر دکتر علیرضا کلانتر معتمدی

کد نظام پزشکی : 73119

دکتر دکتر علیرضا کلانتر معتمدی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 218

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.