دکتر دکتر امیر عباس منوچهری

کد نظام پزشکی : 51013

دکتر دکتر امیر عباس منوچهری
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 47

آدرس : تهران - تهران: خیابان یوسـف آباد،خیابان 23،جنب پارک شـفق بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی محب کوثر


تلفن های تماس :

02125015025

هم
درد
اول
.
.
.