دکتر دکتر محمدحسین چلبی

کد نظام پزشکی : 79512

دکتر دکتر محمدحسین چلبی
تهران پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی ) تعداد بازدید : 27

آدرس : تهران - تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین چهل ستون و بیستون، شماره ??، مجتمع پزشکی و مرکز جراحی شقایق\n\nآدرس:تهران، شهران، بین فلکه اول و دوم، مجتمع ماهان واحد??


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۰۵۳۸۰

۰۲۱-۸۸۷۰۵۳۸۱

۰۲۱-۴۴۳۳۵۹۶۳

هم
درد
اول
.
.
.