دکتر دکتر لاله عسگری راد

کد نظام پزشکی : 97526

دکتر دکتر لاله عسگری راد
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 74

آدرس : تهران - تهران: میدان راه آهن- میدان بهداری- بیمارستان بهارلو


تلفن های تماس :

02155658500

هم
درد
اول
.
.
.