دکتر دکتر محمود تهرانچی زاده

کد نظام پزشکی : 44089

دکتر دکتر محمود تهرانچی زاده
تهران پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی ) تعداد بازدید : 22

آدرس : تهران - تهران، بزرگراه کاشانی، نبش گلستان شمالی، ساختمان پزشکان ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۴۴۰۸۲۳۶۷

هم
درد
اول
.
.
.