دکتر دکتر ناجی مزرعه

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر ناجی مزرعه
تهران پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی ) تعداد بازدید : 23

آدرس : تهران - تهران، آذربایجان، روبه روی خیابان کارون، پلاک ????


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۸۷۰۵۷۴


خدمات تخصصی و درمانی که در مطب انجام می گردد:\n\nپتانسیل های ساقه مغز\n\nنوار عصب و عضله\n\nداپلر عروق مغزهم
درد
اول
.
.
.