دکتر دکتر یحیی عظیمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر یحیی عظیمی
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 38

آدرس : تهران - تهران، خیابان آزادی، خیابان آذربایجان، ساختمان پزشکان شفا


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۰۱۸۲۷۰

هم
درد
اول
.
.
.