دکتر دکتر وحید ضیایی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر وحید ضیایی
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 44

آدرس : تهران - تهران: انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر محمد قریب - پلاک 62 بیمارستان مرکز طبی کودکان


تلفن های تماس :

021 6147 9000

هم
درد
اول
.
.
.