دکتر دکتر علی جهانسوز

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر علی جهانسوز
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 351

آدرس : تهران - تهران: خیابان یوسـف آباد،خیابان 23،جنب پارک شـفق بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی محب کوثر


تلفن های تماس :

021-25015025


بیمارستان محب کوثر تلگرام کلینیک: clinicmohebkowsar@\n\nربات نوبت دهی: moheb_kowsar_bot@\n\nتلفن نوبت دهی: 51-88386150\n\nنوبت دهی اینترنتی: nobat.kowsarhospital.com\n\nوب سایت بیمارستان: www.kowsarhospital.comهم
درد
اول
.
.
.