دکتر دکتر امیر سبحانی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر امیر سبحانی
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 41

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.