دکتر دکتر دانشپور زندیان

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر دانشپور زندیان
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 291

آدرس : تهران - تهران، میدان رسالت، بزرگراه رسالت به سمت غرب، بعد از مجتمع دنیای نور، پلاک ???


تلفن های تماس :

۰۲۱۲۲۵۰۲۴۰۱


درمانگاه شهید مهدوی\n\nصبح و عصر و اورژانس شبانه روزیهم
درد
اول
.
.
.