دکتر دکتر احمد میلان

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر احمد میلان
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 24

آدرس : تهران - تهران-خیابان پیروزی -ایستگاه چهارصد دستگاه -ساختمان ???


تلفن های تماس :

۰۲۱-۳۳۷۹۴۷۴۷


در مطب واکسناسیون،تزریقات، سرم و ختنه انجام می شود
دوره های گذرانده شده :
بیمه‌های طرف قرارداد‌\nنیروهای مسلح\nتامین اجتماعی\nصندوق شهرداری\nایرانیان\nکارمندان دولتهم
درد
اول
.
.
.