دکتر دکتر سیدحمیدرضا نورصادقی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر سیدحمیدرضا نورصادقی
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 25

آدرس : تهران - تهران، درمانگاه امین، کیانشهر، خیابان ابراهیمی، روبروی راهنمایی رانندگی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۳۳۸۸۳۵۳۱

هم
درد
اول
.
.
.