دکتر دکتر شهلا مشاغی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر شهلا مشاغی
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 39

آدرس : تهران - کارگر شمالی - نرسیده به پمپ بنزین - جنب کوچه اکبری - پلاک ????


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۹۵۵۲۹


ساعات کار:\nصبح سه شنبه بیمارستان شهرام میدان\nفاطمی درمانگاه کودکانهم
درد
اول
.
.
.