دکتر دکتر شیما رستمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر شیما رستمی
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 53

آدرس : تهران - میدان ونک نبش خیابان گاندی جنوبی ساختمان پژوهشکده معتمد طبقه منهای یک کلینیک اطفال


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۶۹۶۹۵۰

۰۲۱-۸۸۶۹۶۹۵۱

۰۹۰۳-۹۹۳-۷۴۴۶

هم
درد
اول
.
.
.