دکتر دکتر خدیجه محلوجی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر خدیجه محلوجی
تهران پزشک فوق تخصص عفونی اطفال تعداد بازدید : 66

آدرس : تهران - توحید دستجردی (ظفر) - بین نفت وبزرگراه مدرس - پلاک 210 جدید


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۲۲۱۳۶۹

هم
درد
اول
.
.
.